Bejelentkezés
Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Kapcsolat
Kapcsolat

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

1012 Budapest, Logodi u. 44/C/1.


Irodánk címe: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN.


Telefonos elérhetőségek:

Mobil: +36 30 639 8328

Email: iroda@ktv.hu 

Lorem ipsum
MKHSZ Iroda

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

1012 Budapest, Logodi u. 44/C/1.


Irodánk címe: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN.


Telefonos elérhetőségek:

Mobil: +36 30 639 8328

Email: iroda@ktv.hu 


A Szövetségről

Név:

Rövidített név:

Angol név:

Alakulás időpontja:

Magyar Kábeltelevíziós és Hirközlési Szövetség

MKHSZ

Hungarian Cable Television and Telecommunication Association

1989. december 14.


A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség Magyarországon működő sokcsatornás, kábeles televízió- és rádióműsor terjesztő, szélessávú adatátvitelt és kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szakmai érdekképviseleti szervezete.

Az egyesületi formában működő szövetséget 1989-ben 25 alapító hozta létre, s a taglétszám azóta folyamatosan növekszik. A tagság összetételében megtalálhatók a kis, közepes és nagy előfizetői létszámmal rendelkező vállalkozások, melyek a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően működnek. Tagfelvétel a naptári év folyamán a közgyűlések alkalmával lehetséges. A jelentkező elfogadva a szövetség alap- és egyéb szabályzatait, bemutatja vállalkozását, és ezt követően a közgyűlés akarata szerint, a szövetség teljes jogkörű tagja lehet.

A szövetség legitimitását adja, hogy alulról építkező módon, demokratikus elvek szerint, a tagság akaratának s elvárásának megfelelően igyekszik az általános kábeltelevíziós törvényszerűségek mentén ellátni elsősorban a tagság, de egyúttal a többi kábeltelevíziós szolgáltató érdekeit is.

A szövetség alapelve, hogy nem tesz különbséget tagjai között aszerint, hogy az egyes tagokhoz milyen nagyságrendű előfizetői kör tartozik, valamint a tagok egymástól függetlenek és nem állnak függőségben ugyanazon érdekcsoportosulásoktól sem. Minden egyes teljesjogú tag az általa képviselt előfizetők számától függetlenül egy szavazattal rendelkezik.

A szövetség tevékenységei, feladatai közé tartozik a különböző jogszabályok megalkotásakor, majd a jogszabályok alkalmazása során pedig a jogértelmezési differenciák esetén az érdekképviseleti tevékenységek ellátása.

A Szövetség munkája során kapcsolatot tart a jogszabály előkészítőkkel, jogalkotókkal és a jogszabályt alkalmazókkal, a különböző minisztériumokkal, ha szükséges, országgyűlési bizottságokkal, különböző hatóságokkal, úgymint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, az önkormányzatokkal, a Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel, a Központi Statisztikai Hivatallal, a Gazdasági Versenyhivatallal, ORTT-vel stb. Több állandó és eseti bizottság munkájában is részt vesznek képviselőink.

A szövetség ellátja a kábeltelevíziós műsorterjesztői érdekek védelmét, az elektronikus média területén tevékenykedő más szervezetekkel is. Ennek keretében kapcsolatot tart hazai és külföldi műsorszolgáltatókkal, műsorkészítői és távközlési vállalkozásokkal, szervezetekkel. Segítséget nyújt a tagságnak, a műsorszolgáltatóknak terjesztési szerződések megkötése esetén az általános feltételrendszer szövetségi kidolgozásával, a közös erő felmutatásával a műsordíjak megállapítása során jelentős kedvezményeket biztosít a tagságnak.

A jelen problémáin túlmenően a szövetség feladatai közé tartozónak tekinti a kábeltelevíziós tevékenységet érintő nemzetközi és hazai trendek vizsgálatát, és a törvényszerűségek felismerése nyomán a társadalom szolgálatára alakítólag kíván fellépni a hazai feltételrendszer megfelelő kialakítása érdekében.Vezetőség

A  2012. november 27-i Közgyűlésén megtörtént az Alapszabályunk szerint esedékes teljes tisztújítás. Bemutatjuk Önöknek a Szövetség tisztségviselőit:
Ökrös Gergely - elnök.
Kozma Pál - alelnök.
Körmöczi Béla - alelnök.
Nagyfi Péter Z. - alelnök.
Polónyi István - alelnök.
Szántó József - alelnök.
Villányi László - alelnök.
Kaló Gábor - elnökségi póttag.


MHKSZ © 2012